Vardai

Nairi – iš kanjono žemės, NAY-ree, armėnų kalba ant BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Anastazie- Anastazie, AH-nah-stah-zi-ye, čekė apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Bara- Svetimas, užsienietis, BAH-rah, čekų kalba apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Andela – Dievo pasiuntinys, AHN-dye-lah, čekų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Alzbeta – Dievo pažadas, AHL-zhbye-tah, čekų kalba apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Aneta - maloninga, gailestinga, AH-neh-tah, čekė apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Barbora – nepažįstama, užsienietė, BAHR-bawr-ah, čekė „BellyBallot“.

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Darcy – iš Arcy, DAHR – žr. prancūzų kalba apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Hilbrandas – mūšiuose naudojamas kardas, HIL-brahnt, germanų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Levi- Connected, LEE-vie, hebrajų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Nirupama – neprilygstama, nee-roo-PAH-mah, indėnė BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Carlito – laisvas vyras, kahr-LEE-to, portugalų ir ispanų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Ashlyn – uosių pieva, ASH-lin, angl. on BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Linn- Like a twinflower, LIN, angl. on BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Niles – iš debesų, NIELZ, gėlų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Kazumi- Graži ramybė., KAH-zoo-mi, japonų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Roldanas – garsi žemė., rohl-DAHN, ispanų kalba apie BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Lakshmana – pažymėta sėkmės, laksh-MAH-nah, indėnė BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

mirembe- Taikos moteris, mi-REHM-beh, afrikietė ant BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.

Alfonso- Kilnus ir paruoštas, ahl-FON-so, ispanų kalba BellyBallot

Ieškote tobulo vardo savo mažyliui? Ieškokite Belly Ballot ir sužinokite apie tūkstančių vardų iš viso pasaulio populiarumą, reikšmes ir kilmę.